จุดเริ่มต้นของภารกิจ จากคนธรรมดา สู่ผู้วิเศษ

กับตัวอย่างสุดท้ายของภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปี!!

#ขุนแผนฟ้าฟื้น 10 ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์

Facebook: https://www.facebook.com/watch/?v=427728601281306

Youtube: