ผู้กำกับ :

ธงชัย ประสงค์สันติ

นักแสดง :

เวียร์ – ศุกลวัฒน์ คณาเรศ