ประกาศผลอย่างยิ่งใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับงานประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับประเทศในโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ซึ่งกองทัพบก ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ภายใต้แนวคิด “๑ ทศวรรษ ร้องบรรเลง บทเพลงพระราชนิพนธ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ทั่วภูมิภาคของประเทศได้มีเวทีในการแสดงความสามารถทางด้านดนตรี และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศไทย ตลอดจนปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักการทำความดี มีจิตอาสา เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยในปีนี้ได้มีวงดนตรีนักเรียนระดับมัธยมทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้ามาในรอบคัดเลือกมากมาย และถูกคณะกรรมการคัดเลือกจนเหลือ 10 วงสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศ เพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อย่างถาวรเป็นปีแรก พร้อมชิงทุนการศึกษารวมกว่า 800,000 บาท ณ ลานอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ วันก่อน โดยมี คุณเพชร มาร์ คุณพงศ์จักร พิษฐานพร (เอ๊ะ ละอองฟอง) และ คุณพิจิกา จิตตะปุตตะ (ลูกหว้า) ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลอันทรงเกียรตินี้

3 คณะกรรมการ เอ๊ะ ละอองฟอง ลูกหว้า พิจิกา เพชร มาร์
ความสามารถของเด็กไทยในยุคนี้
ถ้วยรางวัลพระราชทาน และถ้วยรางวัลรองชนะเลิศทั้ง 2 อันดับ
นักดนตรียอดเยี่ยม
นักร้องยอดเยี่ยม
ป๊อบปูล่า โหวต
ผู้ได้รับรางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม
ผู้บริหาร ปตท. ขึ้นกล่าวให้กำลังใจผู้เข้าประกวด
พกความมั่นใจมาเพิ่มสีสัน
พลโท สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ขึ้นกล่าวขอบคุณ
เพชร มาร์

รองอันดับ 1
ลีลาการโซโล่กีตาร์ไฟฟ้าของน้อง ๆ มัธยม
ลูกหว้า พิจิกา
วง BK Band แดนสนธยา จาก รร.บึงกาฬ
วง DS.RU.BAND จาก รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) จ.กรุงเทพมหานคร
วง VIVACE จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
วง WS BAND จากโรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์
วงณัฐชัยธัช จาก รร.เตรียมอุดมศึกษา จ.กรุงเทพมหานคร
วงดนตรีโรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) จาก รร. เทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก)
วงลูกพระศิลา จากโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สาธิต ม.รามฯ เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จฯ พระพันปีหลวง 2
วงอุดรพิทยานุกูล จาก รร.อุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี
สาธิต ม.รามฯ เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จฯ พระพันปีหลวง 2
สาธิต ม.รามฯ แชมป์ปีที่ 10
เอ๊ะ ละอองฟอง

            ซึ่งผลการแข่งขัน “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ปีที่ 10 นี้มีถึง รางวัล คือรางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม ได้แก่ นายตรีเทพ บำรุงศิลป์ มือเปียโนวง DS.RU.BAND จาก รร.สาธิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) จ.กรุงเทพมหานคร รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม ได้แก่ น.ส. สุกัญญา คำชมภู นักร้องนำวง WS BAND จาก รร.วินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ จ.ลพบุรี โดยวง WS BAND นี้ยังคว้ารางวัล Popular Vote ไปครองอีก รางวัลด้วย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 (รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 100,000 บาท) ได้แก่ วงณัฐชัยธัช จาก รร.เตรียมอุดมศึกษา จ.กรุงเทพมหานคร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 (รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 200,000 บาท) ได้แก่ วงอุดรพิทยานุกูล จาก รร.อุดรพิทยานุกูล จ.อุดรธานี นอกจากนี้แล้วยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรางวัลปลอบใจ ที่มีถึง รางวัล รวมไปถึงรางวัลชมเชยอีก รางวัล ที่ทั้ง 10 วงในรอบชิงชนะเลิศนี้ต่างก็คว้าไปครองกันถ้วนหน้า โดยมี คุณภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ และดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) พร้อมด้วย คุณปิยดา จงพยุหะ คุณบุรณิน รัตนสมบัติ และ คุณดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม ผู้บริหาร บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) รวมไปถึงพลตรี พิเศษ ศิริเกษม รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก และพลโทสันติพงศ์ ธรรมปิยะ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก ให้เกียรติมอบรางวัลทั้ง สาขาข้างต้น  ก่อนจะปิดท้ายด้วยการประกาศรางวัลชนะเลิศ ที่ต้องรับถ้วยรางวัลพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปครองถาวร พร้อมรับเงินรางวัล 300,000 บาท ซึ่งได้แก่ วง DS.RU.BAND จาก รร.สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) จ.กรุงเทพมหานคร พร้อมกันนี้ภายในงานยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต ภายใต้แนวคิด “๑ ทศวรรษ ร้องบรรเลง บทเพลงพระราชนิพนธ์” โดยนำเสนอผ่านเพลงพระราชนิพนธ์  รวมไปถึงการแสดงนิทรรศการเรื่องราวโครงการบทเพลงรักในปีที่ 1-9 ที่ผ่านมาอีกด้วย