#ซอบก #Seobok #มนุษย์อมตะ    
30 ธันวาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ