โจอี้บอย
FUTURE PARK & ZPELL #GrandSplendorX2
2 มิถุนายน @ G Alive Park Hall ฟิวเจอร์พาร์ค

ขอบคุณ: ZPELL , FUTURE PARK