4 ธันวาคม 2564ภูเก็ต – การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานการแข่งขันกีฬาระดับโลก “Golden Fly Series Phuket 2021” การแข่งขันกรีฑาประเภทลาน เก็บสถิติโลกในประเทศไทย ครั้งแรกในทวีปเอเชีย ระหว่างวันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2564 ณ ถนนเลียบหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันและสัมผัสกับการแข่งขันกีฬาประเภทนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชน คนไทยหันมาออกกำลังกาย และนำไปสู่การพัฒนาไปเป็นนักกีฬากรีฑาในระดับสากล ตลอดจนถือเป็นโอกาสที่ดีในการปลุกกระแสการท่องเที่ยวเชิงกีฬา พร้อมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลก ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศ หวังกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวไทยให้ต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองนโยบายให้กีฬาช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

          นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดการแข่งขันครั้งนี้ จัดขึ้นในพื้นที่เลียบชายหาดป่าตอง โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย ซึ่งทางจังหวัดฯ ได้เตรียมความพร้อม ทั้งในส่วนของโรงแรมที่พัก สนามฝึกซ้อม สนามแข่งขัน การสนับสนุนทางการแพทย์และการป้องกันโรค รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อรองรับนักกีฬาจากทุกประเทศทั่วโลก นักท่องเที่ยวและประชาชนคนไทยทุกคนที่เดินทางเข้าร่วมงาน ให้มีความปลอดภัยตลอดช่วงของการแข่งขัน ตั้งแต่เดินทางมาจนถึงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ซึ่งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยในการบริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป ในอนาคต”

          ด้าน ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย เผยว่า “การแข่งขันรายการ Golden Fly Series เป็นการแข่งกีฬาระดับโลกที่จัดขึ้นมาแล้วหลายพื้นที่ทั้งในและนอกยุโรป โดยปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในจัดการแข่งขันและประสบความสำเร็จตามแผนนโยบายที่ตั้งเป้าไว้ ซึ่งนอกจากจะช่วยยกระดับมาตรฐานการกีฬาของชาติไปสู่มาตรฐานกีฬาในระดับสากลแล้ว ยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภายในประเทศ ด้วยกลไกการท่องเที่ยวเชิงกีฬา หรือ สปอร์ตทัวร์ริซึ่ม รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยต่อสายตาชาวโลกในการควบคุมและบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยมาตรฐานการแข่งขันและมาตรการป้องกันโรคที่เข้มงวด การแข่งขันครั้งนี้จึงประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในนามของการกีฬาแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนคนไทยและผู้สนับสนุนอื่น ๆ ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันอย่างดียิ่ง”

 

          การแข่งขัน Golden Fly Series Phuket 2021 ได้รับความสนใจจากทั้งประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติ เข้าร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก และมีนักกีฬากรีฑาจากหลายประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน มากกว่า 20 ชีวิต หลากหลายประเทศจากทั่วโลก รวม 1ประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา, ตุรกี, อังกฤษ, สกอตแลนด์, เวลส์ฟิลิปปินส์ยูเครนเบลารุสกรีซอินโดนีเซียรัสเซียบราซิล และไทย ซึ่งมีไฮไลต์สำคัญ ได้แก่ การแข่งกระโดดค้ำประเภทชายหญิง และ กระโดดไกลประเภทชายหญิง สำหรับผลการแข่งขันของแต่ละประเภทมีรายละเอียด ดังนี้

1.      การแข่งกระโดดค้ำประเภทชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ออสติน มิลเลอร์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เจคอป วูเทน จากประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ แมททิว ลัดวิก จากประเทศสหรัฐอเมริกา

2.      การแข่งกระโดดค้ำประเภทหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ฮอลลี่ แบรดชาว จากสหราชอาณาจักร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ คริสเตน บราวน์ จากประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นาตาลี ยูวาย จากประเทศฟิลิปปินส์

3.      กระโดดไกลประเภทชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สุทธิศักดิ์ สิงห์ขรณ์ จากประเทศไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ เจมส์ เลลลิออท จากสหราชอาณาจักร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ยาโรสลาฟ อิซาเชนโค จากประเทศยูเครน

4.      กระโดดไกลประเภทหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นาสตาเซีย มิรอนชายคิวาโนว่า จากประเทศสาธารณรัฐเบลารุส

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ มาเรีย นาตาเลีย ลอนดา จากประเทศอินโดนีเซีย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ปริญญา เฉื่อยมะเริง จากประเทศไทย

          นอกจากการแข่งขันแล้ว ภายในงานยังมีการจัดแสดงสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดภูเก็ต มีร้านขายของที่ระลึก การออกร้านของผู้สนับสนุนและคนในพื้นที่ พร้อมนิทรรศการกีฬากรีฑาประเภทลานที่บริเวณด้านหน้าของหาดป่าตอง โดยบรรยากาศทั้งหมดเป็นไปด้วยความสนุกสนานและสร้างความคึกคักให้จังหวัดภูเก็ตตลอดช่วงวันที่จัดงาน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนที่ให้การตอบรับที่ดีและเดินทางมาเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาเป็นจำนวนมาก พร้อมด้วยหน่ายงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขัน Golden Fly Series Phuket 2021 ครั้งนี้ ให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุด และขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่านที่ได้คว้าชัยชนะในการแข่งขัน ซึ่งหากมีโอกาสที่ดีและเหมาะสม ทาง การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะดำเนินการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาดี ๆ เช่นนี้ต่อไป เพื่อคงไว้ซึ่งเจตนารมณ์ของ กกท.

สามารถดูภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬา Golden Fly Series Phuket 2021 หรือติดตามรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่เว็บไซต์ https://www.goldenflyseriesthailand.com หรือเฟซบุ๊ก Golden Fly Series 2021 Phuket

###