บริษัท  จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่  จำกัด  (มหาชน)  ยักษ์ใหญ่แห่งวงการบันเทิงเมืองไทย  ครองตำแหน่งอันดับ  3  นายจ้างในอุดมคติ  สายธุรกิจ/พาณิชย์  และยังติดอันดับ  4  ของนายจ้างที่ใช้โซเชียลมีเดียสร้างการมีส่วนร่วมมากที่สุด  จากข้อมูลเชิงลึกผลสำรวจ  ประจำปี  2564  ของ  ยูนิเวอร์ซัม  (Universum)  ผู้นำด้านการสร้างแบรนด์ประเภทองค์กรในระดับสากล  ที่เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกผลการสำรวจบุคคลผู้มีทักษะสูงทั่วโลกฉบับประเทศไทย  และตรวจสอบความต้องการด้านการทำงานของหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่จะเป็นแรงงานในอนาคต

 

บุษบา  ดาวเรือง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม  บริษัท  จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่  จำกัด  (มหาชน)  เปิดเผยว่า

แกรมมี่  ถือเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับบุคลากรทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลัง  เนื่องจากบริษัทตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ เรามีนโยบายที่จะเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ  และเป็นพื้นฐานให้บริษัทฯพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน  ทั้งนี้  บริษัทยังคงยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมและแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคม  ขอขอบคุณยูนิเวอร์ซัมที่จัดอันดับ และพนักงานทั้งเบื้องหน้า  เบื้องหลัง  ที่ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรของเรามาถึงจุดนี้ค่ะ

ด้าน  ภาวิต  จิตรกร  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  สายธุรกิจ  จีเอ็มเอ็ม  มิวสิค  บริษัท จีเอ็มเอ็ม  แกรมมี่ จำกัด  (มหาชน)  เปิดเผยว่า

ผมขอขอบคุณทางยูนิเวอร์ซัม  ที่จัดอันดับในครั้งนี้  จะเห็นได้ชัดว่า  ยุคนี้โซเชียลมีเดีย  ได้เข้ามามีบทบาทกับไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่อย่างแยกไม่ออก  และเป็นเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวก  และเสริมสร้างประสิทธิภาพให้คนทำงานมากขึ้นเป็นลำดับ  แกรมมี่ให้ความสำคัญกับโซเชียลมีเดีย  โดยเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์สร้างแบรนด์และขับเคลื่อนธุรกิจมาโดยตลอด  พร้อมทั้งวางกลยุทธ์ในการเลือกใช้ประโยชน์ของโซเชียลมีเดียทุกรูปแบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ซึ่งการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้เข้ากับเทรนด์นี้  จะช่วยยกระดับมาตรฐานของการทำงาน  เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ