นายนุติ เขมะโยธิน รองกรรมการผู้อำนวยการ หน่วยงาน Showbiz จาก GMM Show หน่วยงานในเครือ  จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชนได้เข้าเสนอแผนและร่วมหารือร่วมกับ           นายสุจินต์ วาจากิจ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี และคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน และการวางมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างรอบคอบและรัดกุมทุกด้าน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ ตั้งแต่ก่อนงาน ระหว่างการจัดงาน และหลังการจัดงาน รวมถึงมาตรการต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมงานคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรี  Chang Music Connection Presents NangLay Beach Party And Music  Festival   ที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันก่อน 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ