มีอปเดียวที่ต้องโหลด !!!
T MOMENT 
ร่วมชมภาพยนตร์สงครามสมอง
ที่คนชนะเท่านั้นที่จะรวย!!!
App war อปชนอป 
ท้าชน คนพันธ์ C 
รอบกาล่า 1สิงหาคม 2561
เตรียมหัวใจ ละ wifi คุณให้พร้อม
ตัวอย่างภาพยนตร์  

นะนำนักสดง    

เอ็มวีประกอบภาพยนตร์  

ลงทะเบียนรับบัตร 18.30 น. 
ชมภาพยนตร์  20.00 น. 

ขอบคุณ