เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางพาจนา รุจิเรข (คนกลาง) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี จัดงาน Turning Challenges into Opportunities ให้แก่ลูกค้าธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเปลี่ยนความท้าทายให้เป็นโอกาส โดยมี นายนริศ สถาผลเดชา (คนแรกจากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี มาอัปเดตสถานการณ์เศรษฐกิจทั้งในประเทศและเศรษฐกิจโลก และนายเอกรัศมิ์ มนธาตุผลิน (คนขวาสุด) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร การตลาดธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีทีบี มาแนะวิธีวางแผนธุรกิจท่ามกลางความท้าทายของโลกการค้าระหว่างประเทศ และนำเสนอเครื่องมือสำหรับการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวน ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคปัจจุบัน โดยธนาคารพร้อมเคียงข้างสนับสนุนให้ธุรกิจของลูกค้าเติบโตอย่างยั่งยืน

 

บุคคลในภาพ (จากซ้ายไปขวา)

• นริศ สถาผลเดชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี

• สุพจน์ สุวรรณพิมลกุล กรรมการ บจก.เอส.เค.โพลีเมอร์

• อนิษฎา สุวรรณพิมลกุล กรรมการ บจก.เอส.เค.โพลีเมอร์

 พาจนา รุจิเรข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบรรษัทธุรกิจ ทีทีบี

• ยุวดี รุ่งบวรวงศ์ กรรมการ บจก.เอช.ไอ.ที.อินเตอร์คอน

• พรเทพ รุ่งบวรวงศ์ กรรมการบริษัทฯ ในกลุ่ม บจก.เอช.ไอ.ที.อินเตอร์คอน

 เอกรัศมิ์ มนธาตุผลิน รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร การตลาดธุรกิจตลาดเงินและธุรกรรมระหว่างประเทศ ทีทีบี

 

* * * * * *

#ให้ชีวิตการเงินดีทั้งวันนี้และอนาคต #เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตคุณดีขึ้น

#ttb #MakeREALChange

* * * * * *