“หยาดน้ำเพื่อชีวิต” My King My Strength  เป็นโครงการผลิตและเผยแพร่ภาพยนตร์สั้น  ภาคต่อจาก “หยาดน้ำเพื่อชีวิต” ในหลวงคือแรงบันดาลใจ  ซึ่งประสบความสำเร็จ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมาก  และครั้งนี้ ได้นำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาเป็นแรงบันดาลใจ   เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอด

            มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ผู้ดูแลโครงการ “หยาดน้ำเพื่อชีวิต” My King My Strength  ได้มอบหมายบริษัท มายดีว่า จำกัด เป็นผู้ผลิตภาพยนตร์สั้นและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  โดย การนำ 10 ผู้กำกับชื่อดังหลากหลายสาขา มาสร้างสรรค์ผลิตเป็นภาพยนตร์สั้น ร้อยเรียง 10 เรื่องราว จาก 1 แรงบันดาลใจได้อย่างลงตัวที่สุด

            สำหรับ 10 ผู้กำกับ 10 ภาพยนตร์สั้น ที่ได้เข้าร่วมโครงการ “หยาดน้ำเพื่อชีวิต”  My King My Strength  อาทิ นภัสรัญชน์ (ตั๊ก)   มิตรธีรโรจน์  “ดาราอั้ง cliffland สู่แดนไทย” , ธนิตย์ (ปี๊ด)  จิตนุกูล  “ครูข้างถนน” ,ประกิจ (เล็ก)   โชติจรัสอาภรณ์  “ เรื่องเล่าของพ่อ” ,กฤษณ์  (น้อง) ค้อสุวรรณดี   “ไตร “ , พัชรารัตน์ (บูม)  ตระกูลขจรศักดิ์  “ลูกของพ่อ” ,  ชัชนันท์ (โฟมม่อน)  พบลาภ “เด็กชายกะทิ”, เผด็จ (เด็จ)  อ่อนละฮุง “ความหวังของพ่อ”, สุเมธ  องอาจ   “แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์”,เจน ดี   “เมโลดี้แห่งชีวิต(Melody of life), วิทิตนันท์ (หนึ่ง)  โรจนพานิช   “รักต่อรัก…ต่อไป”

            “หยาดน้ำเพื่อชีวิต” ภาพยนตร์สั้นทั้ง 10 เรื่อง พร้อมฉายในโรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทั่วประเทศ ด้วยระบบดิจิตอล โดยจัดรอบกาล่า ในวันที่ 26 เมษายน 2565 ณ สยามภาวลัย รอยัลแกรนด์ เธียเตอร์  และฉายจริง ในวันที่ 28 เมษายน  4 พฤษภาคม 2565 นี้  

            สามารถติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของโครงการ “หยาดน้ำเพื่อชีวิต” ได้ที่  Facebook:10ผู้กำกับ1 แรงบันดาลใจ