รพ.มหาราชนครราชสีมา บริษัท  ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี นำโดยนางวรรณา ธรรมร่มดี (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการบริหารสำนักกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยนางอนัญญา เมืองแก้ว หัวหน้างานสื่อสารองค์กร (ที่ 2 จากขวา) มอบผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยเด็กและบุคลากรทางการแพทย์รวมมูลค่า 133,000 บาท ให้แก่ศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่ รพ.มหาราชนครราชสีมา โดยมี นพ.พินัย นิรันดร์รุ่งเรือง (กลาง) หัวหน้าศูนย์ปากแหว่งเพดานโหว่พร้อมด้วย ทพญ.ปองใจ วิรารัตน์ (ที่ 1 จากซ้าย)  และ ทพญ.สมศรี กล้าจอหอ (ลำดับที่ 5)  ให้เกียรติรับมอบ ทั้งนี้การมอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาจากการจัดกิจกรรม “LION Virtual Run” เดินวิ่งส่งเสริมสุขภาพพนักงานภายในองค์กร  

                      # # # # # # # # # # #