นางวันเพ็ญ รัตนกังวาล ผู้อานวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้ร่วมสนับสนุนการจัดประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์แว่นตา “SILMO Bangkok Eyewear Design Contest 2019” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยผนึกกาลังร่วมกับผู้จัดงาน SILMO Bangkok 2019 เวทีเทรดแฟร์ธุรกิจแว่นตาระดับโลกที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 5-7 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาส ให้นักออกแบบไทยได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงานแว่นตาที่มีเอกลักษณ์ สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ได้ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับนักออกแบบรุ่นใหม่ในวงการแฟชั่นของไทย ให้ก้าวสู่เวทีระดับโลกต่อไป

น.ส.พิชญาภา เพ็ชร์พิรุณ_ผลงานแว่นอีสาน_รางวัลชนะเลิศ_รุ่นบุคคลทั่วไป
ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถ่ายภาพร่วมกัน_
แว่น LAPPING LIGHT (ว่าวจุฬา)_รรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2_รุ่นนิสิต นักศึกษา
แว่น LAPPING LIGHT (ว่าวจุฬา)_รรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2_รุ่นนิสิต นักศึกษา_
แว่น NONG-LUKS (นงค์-ลักษณ์) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1_รุ่นนิสิต นักศึกษา
แว่น NONG-LUKS (นง-ลักษณ์) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1_รุ่นนิสิต นักศึกษา_
แว่นพระเครื่อง_รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1_รุ่นบุคคลทั่วไป
แว่นพระเครื่อง_รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1_รุ่นบุคคลทั่วไป_
แว่นอรุณ (ARUN)_รางวัลชนะเลิศอันดับ 1_รุ่นนิสิต นักศึกษา._
แว่นอรุณ (ARUN)_รางวัลชนะเลิศอันดับ 1_รุ่นนิสิต นักศึกษา

“การประกวดในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ The Art of Siam มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั่วประเทศรวมกว่า 100 ผลงาน โดยทาการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบรวมทั้งสิ้น 30 ผลงาน พร้อมนาแว่นตาต้นแบบมานาเสนอแนวคิดการออกแบบ ซึ่งผู้ชนะทั้งรุ่นบุคคลทั่วไปและนิสิต นักศึกษา จะได้รับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 120,000 บาท พร้อมนาผลงานไปจัดแสดงที่งาน SILMO Paris 2019”