บริษัท เอ็มกรุ๊ปโกลบอลมีเดีย จำกัด (MGM) โดย ดร.อดิศร สุดดี ประธานบริหารกลุ่มบริษัทในเครือเอ็มกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจ Event Organize ครบวงจรมากว่า 15 ปี อีกทั้งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จเวทีประกวดนางสาวเชียงใหม่มาตั้งแต่ปี 2544 รวมทั้งเวทีประกวดในระดับประเทศและนานาชาติ เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดและถือลิขสิทธิ์การประกวดนางสาวไทยปี 2552-2553 พร้อมทั้งส่งต่อสาวไทยคว้ามงกุฎแรกประวัติศาสตร์บนเวทีประกวด Miss International 2019 ได้สำเร็จ ด้วยความมุ่งมั่นและใจรักเวทีประกวดความงามมาอย่างยาวนาน เพื่อมุ่งหวังในการพัฒนาธุรกิจสู่โมเดลอุตสาหกรรมด้านประกวดความงามพร้อมผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเวทีประกวดด้านความงามในระดับภูมิภาคเอชียและสู่ระดับโลก ที่จะช่วยสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ประเทศไทยช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญ สร้างการรับรู้ ภาพลักษณ์ที่ดีและคุณค่าในการพัฒนาท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผ่านเวทีประกวดความงามของการเดินทางมาท่องเที่ยวทั้งเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองรองเพื่อเป็นการโปรโมทให้เห็นถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทยของเราว่ามีความเป็น Amazing อย่างไร เพื่อให้ทั้งคนไทยและคนต่างชาติได้เห็นถึงมนต์เสน่ห์ของประเทศไทยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้การเป็น Destination อันดับหนึ่งของโลก

ทางด้าน ดร.อดิศร สุดดี CEO บริษัทในเครือเอ็มกรุ๊ปได้กล่าวถึงเวที MISS INTERTOURISM “ฑูตการท่องเที่ยวโลก”ว่า  “เกิดจากการยกระดับเวทีประกวดสาวงามในประเทศ เพื่อต่อยอดสู่เวทีระดับอินเตอร์เนชั่นแนลและเป็นเวทีสัญชาติไทยอีกเวทีหนึ่งที่เรามีความเชื่อมั่นว่าเวทีการประกวด MISS INTERTOURISM นี้จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมเศรษฐกิจไทยได้อย่างแน่นอน โดยเปิดโอกาสให้สาวงามจากทั่วประเทศอายุระหว่าง 17-27 ปี เข้าร่วมประกวด เพื่อชิงมงกุฎเพชรและรางวัลรวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดในระดับนานาชาติร่วมกับตัวแทนสาวงามจากทั่วโลก  ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดในช่วงต้นปี 2566  ทั้งนี้จะมีการแถลงข่าวรายละเอียดการจัดประกวดอีกครั้งในเร็วๆ นี้”  ดร.อดิศร กล่าว