เมื่อวันที่ 29 มกราคม (วานนี้พีท วสุธร ชัยจินดา ได้นำเงินรายได้ทั้งหมดจากการจัดงานวันเกิด  “ONE’s Peat Festive B Day”  ซึ่งมีทั้งรายได้จากการขายบัตรรายได้จากแฟนคลับที่ร่วมกันบริจาค และ ประมูลของรักของหวงของหนุ่มพีท รวมถึงกิจกรรมอื่นๆภายในงานโดยไม่หักค่าใช้จ่าย นำไปมอบบริจาคให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กผู้ด้อยโอกาส  โดยเข้ามอบเงินให้กับ หน่วยงาน ได้แก่ 1.กองทุน 30 พฤษภาฯ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  2.มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ช่วยเด็กระยะวิกฤตในไอซียู มียอดรวมกว่า 900,000 บาท เป็นที่เรียบร้อย ตามความตั้งใจที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและเด็กที่ขาดแคลนโอกาส

พีท เปิดใจว่า วันนี้ผมมีโอกาสได้ทำความตั้งใจของตัวเองแล้วครับ ทั้งความฝันที่อยากจัดงานวันเกิดในแบบงานวัดเพื่อให้แฟนคลับและคนที่ผมรักและรักผมทุกๆคนได้มาร่วมสนุกเมีความสุข ระลึกถึงวัยเด็กไปด้วยกัน และอีกความฝันคืออยากช่วยเหลือเด็กๆ ที่ขาดโอกาส เด็กที่ยากไร้และต้องการความช่วยเหลือ ผมหวังว่าการบริจาคครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเขามีความสุข และมีโอกาสได้ทำตามความฝันอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้ได้สำเร็จครับ

บุคคลในภาพ :

1. เภสัชกรหญิงวรรณี อิทธิวัฒนกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านระบบยา อาหาร

และเวชภัณฑ์  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

2. พญ.พนิดา ศรีสันต์

ผุ้จัดการกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

#ONEsPeatFestiveBDay #Peatwasu #CaptainPeat #BabyFeat