บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ขอขอบพระคุณทุกความห่วงใยที่ท่านได้แสดงน้ำใจต่อเหตุการณ์เพลิงไหม้บริเวณใกล้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ อันส่งผลกระทบต่อโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า ที่ต้องปิดให้บริการกะทันหัน

บริษัทฯขอเรียนชี้แจงสถานการณ์ว่า ในระหว่างเกิดเหตุ ลูกค้าที่มาใช้บริการได้ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมต่อคำแนะนำและปฏิบัติตามมาตรการรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากพนักงานของเรา ทำให้การอพยพลูกค้าทุกท่านออกนอกอาคารดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ ส่งผลให้ลูกค้าทุกท่านรวมถึงพนักงานของเราทุกคนปลอดภัย

ทางเจ้าหน้าที่ของเราได้เข้าทำการสำรวจพื้นที่โรงภาพยนตร์หลังเกิดเหตุ พบว่าโรงภาพยนตร์ไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากเพลิงไหม้ในเหตุการณ์ดังกล่าว จากการตรวจสอบพบเพียงคราบเขม่าควันตกค้างอยู่เท่านั้น  ซึ่งในระหว่างนี้ทางโรงภาพยนตร์ได้ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเข้าตรวจสอบระบบไฟฟ้า สาธารณูปโภคให้พร้อมกลับมาให้บริการตามปกติในระดับมาตรฐาน พร้อมทั้งอยู่ระหว่างการจัดเตรียมทำความสะอาดสถานที่ เพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับลูกค้าทุกท่านอีกครั้ง

อย่างไรก็ตามทางโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะ

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ