ดูตัวอย่างภาพยนตร์พร้อมคนทั้งโลก : https://youtu.be/pWeC31_pXgc 

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ