โซลูชันติดตามทรัพย์สินด้วยโครงข่าย 0G เทคโนโลยีระดับโลกจาก ซิกส์ ฟอกส์ (Sigfox)
วันพฤหัสที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00- 16.00 น. เวลาประเทศไทย

กรุงเทพ, 19 พฤศจิกายน 2563 – การขนส่งสินค้าทางบกคิดเป็นสัดส่วนกว่า 60% ของปริมาณขนส่งรวมและวิกฤตโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการกระจายสินค้าทั่วโลกในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์จะสามารถบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจให้ราบรื่นและคุ้มค่าในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนได้อย่างไร

เข้าร่วมเสวนาออนไลน์กับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก Things on Net โดย ปวิณ วรพฤกษ์ – CEO, UnaBiz โดย Jonathan Tan – MD และ Xperanti IoT โดย Vicks Kanagasingam – CEO ที่จะมาแบ่งปันกลยุทธ์พาก้าวข้ามขีดจำกัดของซัพพลายเชน ด้วยกระบวนการติดตามทรัพย์สินที่ทำงานราบรื่นไม่มีสะดุดและคุ้มค่าสูงสุดสำหรับภาคอุตสาหกรรมขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย

รายละเอียดการเสวนาครอบคลุม หัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้
– สถานการณ์ด้านการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
– ผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ต่อภาคอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
– การเชื่อมโยงระบบซัพพลายเชนระหว่างประเทศแบบไร้พรมแดน

การเสวนาแลกเปลี่ยนข้อมูลจะบรรยายด้วยภาษาอังกฤษ ผู้ที่สนใจสามารถร่วมรับฟัง เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 – 16.00 น. เวลาประเทศไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนาได้ที่: https://unabiz.hubspotpagebuilder.com/webinar-cross-border-land-cargo-asset-tracking-with-0g-network

บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำไอโอทีโซลูชันครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก และเป็นผู้ถือสิทธิ์การให้บริการโครงข่ายซิกส์ ฟอกส์ (Sigfox) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะไกลที่ใช้พลังงานในการรับส่งข้อมูลต่ำ (Low Power Wide Area Network: LPWAN) โดยมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 70 ประเทศทั่วโลก www.thingsonnet.net
—————————–
Webinar: “Cross-Border Land Cargo” – Asset Tracking with Sigfox 0G Global Network

Thursday, 26 November 2020
3:00 pm to 4:00 pm (TH) l 4:00 pm to 5:00 pm (MY & SIN)
THAILAND l MALAYSIA l SINGAPORE

Bangkok, Thailand, 19 November 2020 – With land freight accounts for over 60% of the total freight and COVID-19 disrupting the global distribution on a scale unseen in recent times, how do you maintain a seamless and cost-effective experience for companies specialising in cross-border land cargo?

Join Things On Net by Pavin Vorapruck – CEO, UnaBiz by Jonathan Tan – MD and Xperanti IoT by Vicks Kanagasingam – CEO as they share how they overcome supply chain bottlenecks by facilitating a seamless and cost-effective asset tracking process for cargo trucking between Singapore, Malaysia & Thailand.

Our panels will discuss:
• The State of Cross Border Trucking in Southeast Asia
• Navigating COVID-19 Disruptions
• Staying Connected Across Supply Chain Borders

You can register for the webinar, taking place on 26 November 2020 from 3:00 – 4:00 pm (TH), at: https://unabiz.hubspotpagebuilder.com/webinar-cross-border-land-cargo-asset-tracking-with-0g-network