อรุยา  พุทธินันทน์   และสิดารัศมิ์ พุทธินันทน์   จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ  อุทิศส่วนกุศลเพื่อระลึกถึงการจากไปครบรอบ 25 ปี  ของ  เต๋อ – เรวัต  พุทธินันทน์”  โดยมี ครอบครัวร่วมงาน  ณ  ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9   เมื่อวันก่อน