พญ. นภัสนันท์ เทพพรพิทักษ์ จาก รมย์รวินท์ คลินิก  ร่วมเป็น Moderator ในงาน Workshop ที่สถาบันสอน Allergan Medical Institute  จัดอบรมให้ความรู้แก่แพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในด้านหัตถการการแพทย์ ส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์ในการรักษาที่ดีมากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นการตอกย้ำว่า รมย์รวินท์ คลินิก พร้อมเป็นผู้นำทางด้านหัตถการแพทย์  มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานการให้บริการและการดูแลด้านความงามและผิวพรรณเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดของลูกค้า  ณ ศูนย์สถานการณ์จำลองทางการแพทย์ทหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เมื่อเร็ว ๆ นี้

#Romrawin #Forthebetteryou #Botox #โค้ชความงามส่วนตัว

 

เกี่ยวกับรมย์รวินท์

รมย์รวินท์ คลินิก ผู้นำด้านความงามสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เน้นมอบความงามอย่างเป็นธรรมชาติ (FOR THE BETTER YOU) มีวิสัยทัศน์การเป็นที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านความงามอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับคนไทยรุ่นใหม่ที่มุ่งหวังให้ดูดีและปลอดภัยด้วยการบริการที่ใส่ใจคุณภาพของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านความงามที่ดีที่สุดในทุกวัน

พันธกิจ ประการ คือ

·        การยกระดับการบริการด้านความงามที่ทันสมัยสะดวกสบาย

·        นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อความงามของคนไทย

·        นำเสนอนวัตกรรมที่ทันสมัย และปลอดภัย

·        ให้การดูแลด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุดมุ่งเน้นการเอาใจใส่ลูกค้าอย่างเพื่อนสนิท

—————————————————————————————