คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม เห็นความสำคัญของการสร้างสุขภาวะที่ดีทางกาย สมอง จิตใจ โดยได้จัด “งานวิ่ง IFB RUN 2024” ซึ่งอยู่ภายใต้งาน “สุขภาพดี มีความสุข” เพื่อให้ประชาชนชาวไทย สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ร่วมกันพัฒนาประเทศไทย ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

งานวิ่ง IFB RUN 2024 กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 05.30 – 09.30 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ IFB โดยแบ่งเส้นทางวิ่งเป็น ระยะ ได้แก่ IFB RUN 2024 5 km. CRAZY RUN 3 km และ FAMILY RUN km. นอกจากนี้ ภายในงาน “สุขภาพดี มีความสุข” ยังจัดกิจกรรมน่าสนใจเพื่อคนรักสุขภาพจะได้เข้าร่วมการแข่งขันต่างๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันเปตอง การแข่งขันหมากรุกไทย การแข่งขันนาฏศิลป์ประยุกต์

ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปสมทบกองทุนเพื่อการศึกษา เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึง        26 ..นี้ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ IFB หรือสมัครออนไลน์ผ่านการสแกน QR code และช่องทาง FB: IFBRUN2024 ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 1302422, 062 816 4868