เวียนมาครบรอบปีที่ 2 แล้ว สำหรับคอนเสิร์ตหมอลำการกุศล “ตุ้มโฮม ฮุ่งเฮือง  หมอลำเมืองกาฬสินธุ์” โดยปีนี้ได้ พ่อวี-วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ แห่งวงหมอลำ “ศิลปินภูไท” ที่ควบตำแหน่งนายกสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นแม่งานต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมี ท่านสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานในพิธีขึ้นกล่าวเปิดงาน จัดขึ้น ณ ลานกีฬา อบต.หัวงัว บ้านเสียว ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยคอนเสิร์ตหมอลำการกุศล “ตุ้มโฮม ฮุ่งเฮือง หมอลำเมืองกาฬสินธุ์” ปีที่ 2 นี้ มีหมอลำพ่อครูแม่ครูร่วมขึ้นโชว์สร้างความสุขม่วนซื่นกันอย่างคับคั่ง อาทิ พ่อวี-วีระพงษ์ “ศิลปินภูไท” คุณพ่อ ป.ฉลาด ส่งเสริม ( ศิลปินแห่งชาติ ปี 2549 ) คุณแม่ ฉวีวรรณ ดำเนิน พันธุ ( ศิลปินแห่งชาติ ปี 2536 ) คุณแม่ปทุมทิพย์ ศรีทอง ( ศิลปินอาวุโส ) คุณแม่พิศมัย เพชรลมโชย ( ศิลปินมรดกอีสาน ปี 2559 ) คุณแม่ ชไมพร รุ่งนภา ( ศิลปินวัฒนธรรมสัมพันธ์ ปี 2567 ) และ ศิลปินบรมครูหมอลำทำนองกาฬสินธุ์ สมาคมหมอลำกาฬสินธุ์

โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อระดมทุนเข้าสมาคมหมอลำจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรมหมอลำพื้นบ้านแขนงต่าง ๆ และกิจกรรมที่เป็นสาธารณะประโยชน์แก่สังคม ดูแลสมาชิกศิลปินหมอลำ
อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรมหมอลำ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ฝึกสอนถ่ายทอดการแสดงหมอลำทำนองกาฬสินธุ์ตามสถานศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมหมอลำสองฝั่งโขง ไทย- ลาว ประจำปี 2566 และเข้าร่วมการแสดงหมอลำร่วมกับงานประเพณีบุญประจำปีของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังว่า “หมอลำ” วัฒนธรรมอีสานกำลังถูกพัฒนาสู่ “Soft Power” ส่งเสริมให้หมอลำมีรูปแบบการแสดงผสมผสานทันสมัย สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ชูศิลปะการแสดงวัฒนธรรมหมอลำอีสาน เกิดการยอมรับให้มีชื่อเสียงไปทั่วโลก